Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies    Dowiedz się więcej AKCEPTUJĘ

Polityka prywatności

Polityka prywatności - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez witrynę internetową www.natapecie.art , prowadzony pod adresem www.natapecie.art (dalej zwaną Witryną) przez firmę Emdwa Studio Mariusz Murawski z siedzibą w Toruniu, ul. Przy Kaszowniku 35/19 87-100 Toruń, NIP: 9562085319, REGON, 340185915, (dalej zwanego Sklepem internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu ochrony Państwa danych.

Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w formularzu zamówienia jest Emdwa Studio Mariusz Murawski z siedzibą w Toruniu, ul. Przy Kaszowniku 35/19 87-100 Toruń, NIP: 9562085319, REGON, 340185915

Sklep internetowy w przypadku dokonywania zakupów, w celu realizacji Zamówienia zbiera następujące dane:

 1. nazwisko i imię,

 2. adres poczty elektronicznej,

 3. adres korespondencyjny (tj. ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj)

 4. numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne do zawarcia umowy (do której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu) oraz do wykonania umowy, w procesie której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne. Dane Państwa będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania umowy, a także przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z Umową.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres email: biuro@natapecie.art

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, która to podstawa jest właściwa w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu i w związku z zawartą umową.

Administrator danych nie udostępnia Państwa danych osobowych z wyjątkiem dostawców usług w celu realizacji Państwa zamówień.

Dostawcami tymi mogą być w zależności od rodzaju produktu:

 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy produktu do Klienta, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

  1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972,

  2. GLS -General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z s, adres siedziby ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki, numer w Rejestrze Przedsiębiorców: KRS 0000005009,

  3. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237,

  4. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.

W tych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli podczas dokonywania zakupów wyraziliście Państw zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od www.natapecie.art, to możemy wykorzystywać przekazane nam dane do przesyłania Państwu naszego newslettera. W takim przypadku przekażemy Państwa dane, niezbędne do wysyłki newslettera, usługodawcy zajmującemu się jego wysyłką. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: biuro@natapecie.art

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

Dostępna w zakładce „Polityka cookies”

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.